PAHAYAG NG PAMILYA NG MGA BIKTIMA NG PAMAMASLANG SA PANAHON NG UNDAS

0
133
Contributed Photo

Ika- 31 ng Oktubre, 2017

Batid namin na ang kamatayan ay darating sa bawat tao.  Mahirap mang tanggapin ito, ngunit ito ay itinatakda ng batas ng buhay.  Ngunit  ang pagdadalamhati namin ay  di pangkaraniwan sapagkat ang mahal namin sa buhay ay pinaslang sa ngalan ng gyera kontra droga ng gobyerno ni Pangulong Duterte.

Pinaslang ang aming mahal sa buhay, at batid namin na kailanman ito ay hindi kalooban ng Diyos. Itinakda ito ng kapangyarihan ng  kapulisan, ng  awtoridad, ng  mga taong may baril dahil sa gyera kontra droga.

Kami ay nagsasama-sama bilang isang tinig ng nagdadalamhati at tinig din ng pagkakaisa sa panawagang ITIGIL ANG PAMAMASLANG at Hustisya sa mga biktima ng Gyera Kontra Droga.

Pangarap din namin ang maaliwalas na pamayanan.  Ligtas sa panganib at anumang pangamba.  Ang nais namin ay trabahong  nakabubuhay,  serbisyong panlipunan katulad ng  tahanan, edukasyon at kalusugan.

Sisindihan namin ang mga kandila bilang  simbolo ng aming  mithiin para sa KATARUNGAN, at pag-aalay ng mga bulaklak sa ALA-ALA ng aming mga anak, asawa, kapatid, magulang at ng mga di nakilalang  mga tao ngunit pinaslang  ng walang pakundangan.

Sana nga ay may katarungan upang kaming mga dukha ay makalalaban ng patas. Sana nga ang pagsasampa ng kaso at ang paggiit ng katuwiran ay kasing dali ng pangako ng batas at pagkakapantay-pantay.  Ngunit  hindi nagiging madali ito sa kalagayan ng mga dukha. Pagkat ultimong pagkuha ng mga katibayan  sa kapulisan ay hindi  madaling kunin, samantalang  karapatan ito ng mga namatayan.

Sa araw na ito bilang paggunita sa panahon ng Undas tayong pamilya ng mga biktima ng pamamaslang kasama ng mga taong nagpapahalaga sa buhay ay nagpapahayag ng ating pagkakaisa para sa pagtataguyod ng buhay at ating mga karapatan. Naniniwala kami na ang ating patuloy na pagkakaisa ay magiging ambag para sa pagkakamit ng maaliwalas na buhay sa aming mga pamayanan.

Kami ay nananawagan sa mga kaanak, kaibigan at kasamahan ng mga biktima ng pamamaslang, magsama-sama po tayo, at  hayaan ang ating tinig ay marinig:  ITIGIL ANG PAMAMASLANG!

Mula kay Nanay Emily para sa RISE UP families

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.