World Press Freedom Day Pooled editorial: Sandata ng mamamahayag

0
135
Photo courtesy NUJP
Photo courtesy NUJP

Pag-asa at pangamba ang magkahalong damdamin ang namamahay sa diwa ng bawat isa sa pagdiriwang ng Pandaigdigang Araw ng Malayang Pamamahayag sa araw na ito.

Isang taon na ang lumipas ng huli tayong magtipon upang gunitain at ipagdiwang ang natatanging araw na ito. Katulad ng bawat pagdiriwang, kaakibat ng ating pagtitipon ang pasasalamat sa Diyos na Makapangyarihan sa lahat na sumubaybay sa atin sa lahat ng pagsubok at naghatid ng biyaya sa nagdaang taon.

Una sa ating pasasalamat ay ang patuloy Niyang paggabay, pag-iingat at pagbibigay ng talino sa pagtupad ng ating tungkulin bilang mga mamamahayag ng bayan. Kinikilala natin ngayon ang Kanyang mapagpalang kamay na naglayo sa atin sa karahasan at panggigipit ng ilang makapangyahirang tao. Ngunit ang ilan sa ating kapwa mamamahayag sa hindi kasingpalad.

Ayon sa Center for Media Freedom and Responsibility (CMFR), siyam na mamamahayag ang pinaslang sa bansa mula noong Mayo 2010 hanggang nitong katapusan ng buwan ng Abril. Ito ay karagdagan sa mahigit na 140 mamamahayag na pinaslang sa bansa mula noong 1986 kung kailan nagbalik ang demokrasya matapos mahigit na isang dekada ng batas militar.

Sa kabila ng kalagayang ito na nagpapakita ng panganib sa buhay ng mga mamamahayag ditto sa bansa at maging sa ibayong dagat, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga kabataang nagnanais na maging natulad natin sa darating na panahon. Ito ay masasalamin sa tumataas na bilang ng mga mag-aaral ng Mass Communication sa mga pamantasan katulad ng Bulacan State University, University of Regina Carmeli at Centro Escolar University na pawang matatagpuan sa Lungsod ng Malolos.

Bahagi na rin ng kalagayang ito ang pagsambulat ng impormasyon sa internet na hatid ng makabagong teknolohiya na na patuloy na humahamon sa ating pagkakaunawa sa kahulugan ng demokrasya sa panahong ito na tinaguriang information communication technology na isa sa itinuturing na dahilan sa pagbubukas ng dagdag na mga pahayagan sa Bulacan.

Ang magkakatanikalang kalagayang ito ay naglalatag ngayon ng dagdag na hamon sa bawat isang mamamahayag kumpara sa anupamang panahon. Ang hamon sa atin ngayon ay kung paano mapapanatiling matatag ang malayang pamamahayag na sinusubok ng karahasan at pagbabanta sa mamamahayag samantalang maraming kabataan ang umaasa na maging bahagi ng industriya sa panahon ng makabagong teknolohiya.

Ang mga diwang ito naghahatid sa atin sa katanungang, ano ang mabisang sandatang ating gagamitin sa pagharap sa hamon ng kasalukuyang panahon. Ito ay nagpapaalala sa atin na sa anumang pagsubok, hamon o digmaan, kailangan natin ng isang sandata.

Ilang dalubhasa na ang nagsabi na hindi natin maaring harapin at mapagtatagumpayan ang mga hamon ng kasalukuyang panahon gamit ang sandata ng kahapon. Ngunit sa larangan ng pamamahayag, ang pananaw na iyan ay hindi angkop.

Ito ay dahil sa kagalingan o mataas na antas ng pamamahayag ang nananatiling mabisang sandata natin noon, ngayon, at bukas. Maaaring ang mga makabagong kagamitan ay makatulong sa ating sa mabilis na pagtupad sa ating tungkulin; ngunit hindi pa rin maaaring isakripisyo ang mga aral ng accuracy (angkop na pagbabalita), balance (patas na pamamahayag), context (konteksto o kabuuang pananaw), detachment (hindi naiimpluwensiyahan), excellence (kagalingan) at fairness (walang kinikilangan), at iba pa.

Ang mga aral na ito ang nagsilbing sandigan ng katatagan ng malayang pamamahayag noon na magpapatuloy ngayon at magsisilbing mabisang sandata natin sa darating na mga bukas.

Isaisip, isagawa, isabuhay natin ang mga ito mula ngayon hanggang sa susunod nating pagtitipon para sa muling pagdiriwang ng pandaigdigang araw ng malayang pamamamhayag.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.